Quick Reference Guide

If you are having trouble viewing the document, you may download the document.

Frequently Asked Questions

 • Tại sao chúng tôi chuyển qua một tiến trình mới?

 • Tôi làm thế nào để truy cập Xác minh Trực tuyến (Online Verification)?

 • Tôi có thể dùng thiết bị di động để hoàn tất việc xác minh trực tuyến không?

 • Lịch trình để hoàn tất tiến trình xác minh trực tuyến là gì?

 • Nếu tôi quên userid và/hoặc mật mã ParentVUE thì tôi phải làm sao?

 • Tôi có thể dùng cùng một cách đăng nhập và mật mã để hoàn tất việc xác minh cho tất cả các đứa con của tôi không?

 • Cả cha và mẹ phải điền đơn Xác minh Trực tuyến, phải vậy không?

 • Nếu có thắc mắc tôi nên liên lạc với ai?

 • Tôi có thể đăng xuất rồi bắt đầu tiến trình trở lại khi có thời giờ, phải vậy không?

 • Những thông tin nào tôi có thể cập nhật cho con tôi?

 • Những thông tin nào tôi không thể cập nhật cho con tôi?

 • Tôi nên làm gì nếu thấy thông tin không chính xác nhưng tôi không được phép cập nhật?

 • Tất cả các con tôi không có tên trong Ô Học Sinh cho Niên khóa 20-21.

 • Nếu con quí vị không có tên ở ô học sinh, xin liên lạc với nhà trường.

 • Tôi đăng xuất trước khi hoàn tất việc xác minh. Giờ tôi phải làm sao?

Last Modified on May 13, 2022