•  

  Math 6 Quarter Plans (2018-2019)

   

  Quarter 1

  Topic

  Dates

  Summative

   

  Unit 1 – Fraction Operations (add/subtract fractions)

  SOL 6.5a

   

   

  8/23 – 9/4

   

  8/31 & 9/4

   

  Unit 1 – Fraction Operations (multiply/divide fractions)

  SOL 6.5a

   

   

  9/11 – 9/20

   

  9/19 & 9/20

   

   

  Unit 2 – Fraction Word Problems

  SOL 6.5b

   

   

  9/19 – 10/2

   

  10/1 & 10/2

   

  Unit 3 – Fractions, Decimals and Percent

  SOL 6.2

   

   

  10/1 – 10/17

   

  10/16 & 10/17

   

  Unit 4 – Decimal Word Problems

  SOL 6.5c

   

   

  10/16 – 10/26

   

  10/25 & 10/26

   

  Unit 5 – Integers and Absolute Value

  SOL 6.6 a&b, 6.3

   

   

  10/25 – 11/7

   

  11/2 & 11/7